Nastville Park

Nastville Park

Expozícia tradičných ľudových remesiel a liehovarníctva

Nestville Park je expozícia, ktorá je nositeľom a oživovateľom histórie a tradícií. Návštevníkovi predstavuje nevšedný a zaujímavý historický prierez výrobou liehovín a remesiel súvisiacich so spracovaním a uskladnením liehu až po moderný dnešok. nestvillepark.sk/